Afgelopen zaterdag hebben wij een leuk concert gegeven in “De Stek” te Velsen-Noord.
Ondanks de warmte deze dag was de publieke opkomst best redelijk  te noemen, het publiek heeft zichtbaar genoten deze avond.

Dit was tevens het einde van Patricia haar zwangerschap verlof dus wij gaan weer onder haar leiding het laatste half jaar musiceren.

Wij zijn blij dat zij weer terug is dus, Patricia   hartelijk welkom en een mooi laatste half jaar 2016.