Vriend worden

Felison Brass heeft een sociale functie in de Velsense gemeenschap door muzikale medewerking aan jaarlijkse activiteiten en kleine optredens zoals de koffie concerten; het dorpsfeest en de kienavond. Hiervoor worden kosten gemaakt die nagenoeg allemaal door de vereniging worden gedragen en dit is dan ook alleen mogelijk met de extra gelden van onze sponsors of vrienden.

Vriend of sponsor worden van Felison Brass kan op veel verschillende manieren.

Bijvoorbeeld door het schenken van een eenmalig of jaarlijks geldbedrag. Maar ook het gratis verlenen van een dienst aan onze vereniging of een gift in natura kan voor ons heel waardevol zijn. Maar hoe u ook sponsort, de vereniging zal daar altijd een passende tegenprestatie tegen over stellen.

Bijvoorbeeld kan uw logo geplaatst worden op de website en/ of uw naam en logo kan vermeld worden tijdens concerten.

Wilt u ook sponsor worden van Felison Brass neem dan contact op met ons.